Werkwijze

De werkwijze van Fred Houtman is er helemaal op gericht dat u weer blij, tevreden en gelukkig kunt leven. Plezier in werk en hobby, lekker bewegen en sporten,  genieten van uw (klein)kinderen zijn essentieel in het leven. Hiervoor is het van belang dat u vertrouwen in uw lichaam heeft en dat u zich comfortabel kunt voelen. Fred Houtman zal zijn uiterste best doen om u hierbij te helpen waar hij kan. Daarom begint hij met een gesprek waarin hij goed naar u luistert om uw situatie te leren kennen en het verhaal van uw klacht in perspectief te krijgen. Daarbij is het ontstaan van de klachten belangrijk, maar ook hoe de klachten zich ontwikkeld hebben en wat er tot nu toe aan gedaan is. Schroom niet om te vertellen, als u denkt dat er nog iets anders is, dat invloed heeft op uw klacht of de genezing.

Het lichamelijke onderzoek start met goed kijken naar stand en beweging van het lichaam. Er kunnen specifieke bewegingen gevraagd worden om te zoeken naar fitheid van de spieren en het kunnen bewaren van het  evenwicht. Indien nodig, wordt er specifiek gekeken naar het welbevinden van het zenuwstelsel of zenuwen.

Vervolgens komt het orthopedisch manueel therapeutisch onderzoek waarbij de gewrichten en hun beweeglijkheid op zeer precieze wijze met de hand worden onderzocht. Hierbij wordt de beweging van  gewrichten van armen of benen in relatie tot de wervelkolom onderzocht.

Met het bindweefselonderzoek, wordt het verschuiven van de huid ten opzichte van de lichaamsfascie onderzocht. Deze verschuiving hoort soepel en zonder pijn te gebeuren. Is de verschuifbaarheid veranderd en gevoelig of pijnlijk geworden, dan kan het lichaam hiermee een patroon van klachten laten zien. Dit patroon kan uitgebreid zijn en relaties tussen (soms onbekende) klachten van de rug of nek laten zien die doorlopen in schouder en arm of bil en been. De  verschuifbaarheid van de huid zegt vaak iets over de staat waarin de spieren zich bevinden.

Voorbeeld van een triggerpoint in de lage rug, die pijn in de bil geeft.

De spieren worden onderzocht op het aanwezig zijn van triggerpoints en hun mogelijke uitstraling. Ook dit onderzoek kan een relatie bloot leggen tussen verschillende gebieden in het lichaam, die elkaar negatief beïnvloeden.

Bij vermoeden van bijvoorbeeld pees, band of spierletsel, kan er een keuze gemaakt worden om dit in beeld te brengen met musculoskeletale echografie.

Er wordt gekeken naar houding en bewegen tijdens werk en hobby. Houdingen en bewegingen waarmee we onszelf overbelasten, kunnen klachten doen ontstaan, verergeren of in stand houden.

De conclusie van het onderzoek is gebaseerd op het totale plaatje van uw situatie. Het klachtenpatroon met relaties tussen de verschillende gebieden in het lichaam, is bepalend voor de opbouw en keuze van de behandeling. Om de intensiteit van de behandeling in te schatten is uw input van groot belang. Fred Houtman doet een voorstel voor een behandeling, waarbij uw voorkeur meetelt. Wanneer er uitgebreide klachtenpatronen gevonden zijn, kan het zijn dat een ander gebied, dan waar de klacht aangegeven wordt, eerst behandeld moet worden.  Direct in het klachtengebied werken kan ineffectief zijn of zelfs meer klachten oproepen.

In sommige gevallen wordt u terug verwezen naar de huisarts, om zijn of haar mening te vragen of er ander onderzoek of behandeling nodig is.

De behandeling is er op gericht om elke keer een verbetering van de klachten te geven. Daarom wordt het effect van de vorige behandeling, steeds vooraf besproken om de juiste keuze te maken voor de vervolgbehandeling. De behandeling als totaal is een samengaan van verschillende therapieën waarbij u ook wordt gevraagd om zelf oefeningen of aanpassingen te doen. In veel behandelingen komen combinaties voor van orthopedisch manuele therapie, bindweefselmassage, triggerpointbehandeling met dry needling of drukpuntbehandeling en oefentherapie.

De behandelreactie is de manier waarop uw lichaam reageert in de dagen na de behandeling. De bedoeling van de behandeling is dat, wanneer de eerste reacties uitgewerkt zijn, uw lichaam flexibeler en sterker is en u minder pijn of andere vervelende sensaties ervaart. De eerste 3 tot 5 dagen na de behandeling, kan er wat extra pijn of stijfheid opkomen en kunt u soms onaangename reacties van uw lichaam ervaren. Dit is heel normaal. Neem even contact op wanneer u denkt dat er een vreemde of te sterke reactie komt.

Schuiven naar boven