Vanaf 1 november 2020 rekent u direct af via pin of cash. Het betalingsbewijs, dat voldoet voor de verzekering, ontvangt u dezelfde dag per e-mail.

 

1e Consult  66,- (45 minuten)

Het 1e consult duurt maximaal 45 minuten en bestaat uit een administratieve intake, vraaggesprek over de klachten, lichamelijk onderzoek, eventueel echografisch onderzoek en wanneer er voldoende tijd is een korte behandeling. Binnen deze 45 minuten valt betaling en eventueel het maken van een nieuwe afspraak.

 

1e Consult 88,- (60 minuten)

Voor het 1e consult kan ook een korte intake, vraaggesprek en lichamelijk onderzoek van 43,- aangevuld worden door de 1e behandeling van 43,- (= samen 86,-).  Op deze manier duurt het eerste consult inclusief betaling en maken van een nieuwe afspraak maximaal een uur. Dit geeft altijd de mogelijkheid van onderzoek en behandeling op de eerste dag. Voor mensen met een aanvullende verzekering kan het zijn, dat bij deze combinatie een groter deel van het bedrag vergoed word, dan bij het 1e consult van 45 minuten.

 

Vervolgbehandeling 44,-

De vervolgbehandeling duurt maximaal 30 minuten en kan bestaan  van manuele therapie, fysiotherapie, dry needling, bindweefselmassage, uitleg van de klachten, oefeningen voor thuis, ergonomische adviezen of wat er maar nodig is om de behandeling zo effectief mogelijk te maken.

 

Afzeggen of verzetten van de afspraak, let op!!!

U dient de afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen of te verzetten! Dit kan via WhatsApp, telefonisch (0628-163 143 / 035- 88 78 684), inspreken op voicemail of antwoordapparaat of per e-mail (info@fredhoutman.nl). Niet op tijd afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.

 

Speciale situaties

Voor klanten die ver moeten reizen, kan een langere behandeltijd gunstiger uitkomen. U kunt u altijd overleggen om tot een passende oplossing te komen.

Is er een reden om aan huis behandeld te worden, vraag naar de mogelijkheden en de kosten.

 

Vergoeding door ziektekostenverzekeraars

Fred Houtman heeft bewust geen contracten gesloten met verzekeraars. Uw aanvullende ziektekostenverzekering betaalt over het algemeen na het indienen van de factuur, een behoorlijk deel van de behandelkosten terug. Het percentage van de factuur dat u terugkrijgt wisselt per verzekeraar. Hoeveel dit is, kunt u vinden op de website van uw verzekeraar onder vergoeding contractvrije fysiotherapie.

Let op: Aanvullende verzekering bij Zilveren Kruis?  Vraag om een verwijzing van een arts, zodat uw onderzoeksconsult ook vergoed wordt!