Iliopsoas Syndroom

Een belangrijke spiergroep, de iliopsoas, loopt van de lage rug en het bekken naar de heup. De spier kan klachten in lage rug, bekken en heup geven.

Deze spier kan beïnvloed worden met rekoefeningen, maar dit is zelden genoeg. Door de diepe ligging van de spier is deze niet te behandelen met massage of druk en normale technieken van dry needling zijn te risicovol.

Dry needling van de iliopsoas onder echografie bij de heup, is veilig en dit doe ik regelmatig.

Schuiven naar boven